Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

TIN NÓNG 24H

QUY TẮC "QUÁ TAM BA BẬN" KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUÊN

VIỆN THẨM MỸ MINE KOREA
VIỆN THẨM MỸ MINE KOREA

QUY TẮC “QUÁ TAM BA BẬN”... - Khi bạn hỏi ai đó một chuyện gì, quá 3 tin nhắn họ chưa trả lời tức là họ không muốn trả lời. Hãy tự tìm hiểu. - Một người nhờ bạn giúp không công 3 lần, lần thứ 4 trở đi đều được xếp là lợi dụng. - Khi bạn nhờ ai đó một việc, quá 3 tin nhắn họ chưa xác nhận sẽ giúp, hãy tự làm hoặc tìm người khác. - “Chúng ta không thuộc về nhau” là khi bạn phải chủ động bắt chuyện quá 3 lần/ngày - Không nên nhận phần thiệt về mình quá 3 lần, khi bạn có chỗ đứng rồi thì nửa lần cũng không. - Bạn có thể xuống nước 3 lần để níu kéo một mối quan hệ mà bạn thấy quan trọng. Đến lần thứ 4 làm ơn dẹp đi. - Mỗi biến cố trong đời đều không nên có quá 3 người biết. Mỗi thành tựu trong đời chỉ cần tối đa 3 người chúc mừng. - Chồng giàu, đẹp trai, tài giỏi đến mấy, vợ cũng không nên giả mù quá 3 lần. - Việc gì trì hoãn quá 3 lần đều không tốt. - Hẹn hò bao nhiêu lần cũng được. Khi kể về người cũ, chọn 3 người tốt nhất mà kể. - Tích đủ 3 lần vắng mặt trong hoạn nạn, người yêu trở thành người dưng. Nguồn: Người thành công

QUY TẮC “QUÁ TAM BA BẬN”...


- Khi bạn hỏi ai đó một chuyện gì, quá 3 tin nhắn họ chưa trả lời tức là họ không muốn trả lời. Hãy tự tìm hiểu.


- Một người nhờ bạn giúp không công 3 lần, lần thứ 4 trở đi đều được xếp là lợi dụng.


- Khi bạn nhờ ai đó một việc, quá 3 tin nhắn họ chưa xác nhận sẽ giúp, hãy tự làm hoặc tìm người khác.


- “Chúng ta không thuộc về nhau” là khi bạn phải chủ động bắt chuyện quá 3 lần/ngày


- Không nên nhận phần thiệt về mình quá 3 lần, khi bạn có chỗ đứng rồi thì nửa lần cũng không.


- Bạn có thể xuống nước 3 lần để níu kéo một mối quan hệ mà bạn thấy quan trọng. Đến lần thứ 4 làm ơn dẹp đi.


- Mỗi biến cố trong đời đều không nên có quá 3 người biết. Mỗi thành tựu trong đời chỉ cần tối đa 3 người chúc mừng.


- Chồng giàu, đẹp trai, tài giỏi đến mấy, vợ cũng không nên giả mù quá 3 lần.


- Việc gì trì hoãn quá 3 lần đều không tốt.


- Hẹn hò bao nhiêu lần cũng được. Khi kể về người cũ, chọn 3 người tốt nhất mà kể.


- Tích đủ 3 lần vắng mặt trong hoạn nạn, người yêu trở thành người dưng.


Nguồn: Người thành công

VIỆN THẨM MỸ MINE KOREA